Hasselblad CFV-50c

IT Servis

Servisní středisko společnosti PosAm Praha, spol. s r.o. je držitelem označení

 • Service Point Hewlett-Packard

Dále zajišťuje záruční i pozáruční opravy IBM, Lenovo a HP produktů.

Základní orientace servisních činností je zaměřena na objemový servis serverů, osobních počítačů, tiskáren, mobilních zařízení, síťových prvků a dalších periferií. Kvalita servisních služeb poskytovaných společností PosAm Praha, spol. s r.o. odpovídá především požadavkům těch nejnáročnějších uživatelů !

Správa počítačových sítí

Málokterý manažer si uvědomuje potřebu dobře fungující ICT infrastruktury pro správný běh společnosti. Tuto potřebu si uvědomí až při poruše a nedostupnosti některého ICT prostředku - nefunkční e-mail, omylem smazané soubory, apod. Často se stává, že firemní správce sítě nemá dostatečné znalosti, a ani je mít nemůže, pro zvládání různorodých IT problémů. Ukazuje se jako velmi výhodné oblast IT přenechat externí společnosti, které má k dispozici techniky jak se všeobecnými IT znalostmi, tak s úzce specializovanými a je schopna pokrýt rozsáhlé spektrum činností, mezi které patří:

 • správa telekomunikačních sítí
 • správa serverové infrastruktury
 • správa klientských stanic a periferií
 • monitoring

 

SLA smlouva

SLA (Service Level Agreement) smlouva je nástroj, který definuje rozsah, úroveň, nasazení a odpovědnost externího dodavatele ICT služeb. Outsourcing a SLA jsou dva neodmyslitelně provázané pojmy, které definují rozhraní mezi zákazníkem a dodavatelem. Smluvní podmínky jasně definují oblast a časový rámec podpory, zodpovědnosti, včetně zaručené doby odezvy (response time) a doby opravy (fix time, repaire time), finanční podmínky a v neposlední řadě úroveň kvality. SLA lze definovat i v interních procesech společnosti jako zodpovědnost IT oddělení vůči uživatelům.

SLA smlouva má několik významných částí:

 • definice odběratele, dodavatele
 • popis služeb
 • rozsah služeb
 • popis způsobu měření kvality a kvantity dodávaných služeb, včetně odpovědných osob
 • způsob a postup pro ověřování dodávaných služeb
 • určení způsobu realizace podpory
 • cena, platební podmínky
 • podmínky součinnosti
 • metriky
  • dostupnost
  • doba odezvy
  • doba opravy
  • tzv. měkké metriky - hodnocení techniků, školitelů, apod.

IT HelpDesk

Účelem IT Helpdesku je poskytování technické podpory uživatelům - zákazníkům - PC nebo jiných zařízení. Zákazník má možnost spojit se s týmem techniků, kteří disponují znalostmi a schopnostmi, pomocí e-mailu, telefonicky nebo přímo prostřednictvím specializované aplikace na zadávání požadavků. Je také možné využít znalostní databázi - FAQ (Frequently Asked Questions) pro uživatelské řešení problému.

Jako helpdeskový nástroj využíváme možnosti open source software OTRS (Open source Ticket Request System). Nástroj umožňuje zadávat požadavky jak e-mailem, tak přes webové rozhraní. Uživatelé mají přehled o stavu řešení požadavku a mohou reagovat na komunikaci. Telefonní hot-line je dnes již u IT profesionálů samozřejmostí. Samozřejmostí však není profesionální tým techniků, kdy všichni mají společný technický základ a dále specifické znalosti na nejvyšší úrovni.

 

Dodávky hardware řešení

 • Potřebujete zařídit Vaše nové kanceláře?
 • Potřebujete obnovit Vaše serverové vybavení?
 • Potřebujete rozšířit počítačovou síť?
 • Chcete, aby pro Vás pracovali jen nejlepší profesionálové?

Naši konzultanti, projektanti a IT specialisté jsou Vám k dispozici pro dodávky od jednoho serveru až pro řešení typu enterprise s vysokou dostupností, disaster recovery plány a business continuity plány.

 

Přípravu nabídek, návrhy konfigurací a instalace u zákazníka provádějí školení a certifikovaní pracovníci.

REFERENCE