Hasselblad CFV-50c

Řešení pro bankomaty

Od roku 2003 vyvíjí společnost PosAm aplikační programové vybavení v rámci projektu nových funkcí bankomatů a platebních terminálů. Nové funkce umožňují zákazníkům zadávaní platebních transakcí, nastavit některé parametry menu na obrazovce a bance komunikovat se zvolenými klienty. Platebními příkazy na bankomatech a platebních terminálech lze realizovat platbu na jakýkoliv účet u české banky zadáním všech platebních údajů, nebo využitím částečně přednastavených plateb, případně bez ručního zadávaní, přičemž platební data jsou získána přečtením čárového kódu, nebo skenováním a vytěžením dat z vyplněných formulářů případně poštovních poukázek.

Realizované obchodní funkce umožňují bance na bankomatech a platebních terminálech oslovovat vybrané zákazníky v rámci prodejních kampaní s nabídkami vhodných produktů. Zákazník má možnost nabídku přijmout nebo odmítnout, případně odložit na pozdější dobu. Kampaně jsou spouštěny pravidelně a předmětem nabídky jsou především aktuální úvěrové produkty a kreditní karty. Zákazníkovi u bankomatu, který přichází pro výběr hotovosti a nemá potřebnou částku na svém účtu, umožňuje realizovaný systém sjednat přímo na místě kontokorent nebo jeho navýšení a požadovanou hotovost vybrat. 

Podobně může zákazník na bankomatu nebo platebním terminálu přímo sjednat úvěr. Pokud zákazník neplní řádně své povinnosti vyplývající z úvěrových smluv, je při jakémkoliv použití bankomatu na tuto skutečnost bankou upozorněn a vyzván k plnění závazků. Projekt rozšiřování funkcí dále pokračuje a přináší významné rozšíření možností využití těchto zařízení zákazníky a současně odlehčení zátěže pracovníkům na přepážkách i v zázemí banky.

REFERENCE